yipeeee äntligen ett tecken ifrån kommunens tekniska chef.

Kommunens tekniska chef har nu tagit upp ärendet till anläggningsavdelningen och kommer att hantera det inom den närmaste månaden, senast innan säsongen drar i gång på allvar.

Säsongen börjar om 3 veckor,! så jag hoppas att jag blir tilltalad och presenterad hur kommunen tänker lösa problemet,med rasrisken. Framför allt så förutsätter jag att lösningen inte hindrar mig att byta klädsel, bottenstockar, och rätta upp lafter som har rasat in på grund av det ensidiga trycket ut i från den uppfyllda marken och vägen. Problemet med att byta ut klädsel och bottenstockar tycker jag att kommunen borde ha tänkt på redan när dom fyllde upp marken. Att lafterna inte skulle klara av att stå emot trycket från fyllnadsmassorna utifrån tycker jag också är naturlig och borde ha förebyggts och åtgärdats redan innan man fyllde upp. Och sist men inte minst, eftersom vi i Sverige är lika inför lagen, så borde kommunen ha sökt marktillstånd för att få höja marken och fylla upp havet.Om jag hade höjt marken och fyllt upp havet på det sätt som kommunen har gjort utan marktillstånd så hade jag fått kraftiga böter.

22 May 2014