Uppsägning av arrendeavtal

Läste i Bohusläningen för en tid sen att kommunen skall säga upp arrendeavtalet med företaget som köpte gamla polisstationen, marinan och en del byggnader på arrenderad mark. Detta  har ett antal politiker och tjänstemän på kommunen   sagt och lovat mig att det kan dom inte göra, utan det är lika säkert att arrendera som att äga marken. Detta har flera gamla i ortsbefolkning varnat mig för och talat om hur det gick till när ICA med flera fick stora parkeringsytor. Idag är jag glad för att jag lyssnat på dom.

11 Apr 2014