Kommuntjänstemänens engagemang.

Undrar vad våra tjänstemän har för engagemang i sina arbetsuppgifter?. För mig känns det som om kommunala tjänstemän inte har något eget engagemang för att utföra sina mer eller mindre självpåtagna arbetsuppgifter. Några nära exempel: För 3-4 år sen så påtalade jag för Per Bengtson, som då var ansvarig för för marken runt mitt magasin, att det kommer att ske det som nu har skett med marken framför magasinet. Svaret blev att jag inte behöver påtala eller oroa mig för marken, för den har han full kontroll över. Nu kom Räddningstjänsten och rapporterade det hela istället till kommunen eftersom Bengtson inte har gjort det han skulle och lovade.

För ca: 1-år sen så lovade Harald Olofsson att han skulle höra av sig när han fick ordning på arrendekontraktet för att jag skulle få arrendera marken bakom magasinet. Detta efter att jag hade varit på hans kontor 3 ggr. som han skulle ha haft kontraktet klart, men fått andra sysslor med högre prioritet. Harald har ännu ej hört av sig.

För snart 2-månader tillbaka så lovade den nye chefen (Björn) för marken runt mitt magasin Räddningstjänsten och Bohusläningens reporter Elin,att han skulle ta kontakt med mig angående rasrisk och faran för personskador runt magasinet. Detta har han ännu inte gjort. Men kommunen har satt upp ett "kravallstaket" så att det inte blir några personskador. För en vecka sen så ringde jag Mats Abrahamsson och påtalade detta, vilket medförde att han skrev en mail till Björn och Kommunchefen mens vi pratade i telefonen. Jag har inte märkt av något resultat av den mailen heller.

13 May 2014