Björn Martinsson, Sotenäs kommun

I bohusläningen stod det att Björn Martinsson skulle finna en lösning på rasrisken. Jag väntar fortfarande på en kontakt från honom och hur han tänker lösa det. Det vore ju bra om han tog den kontakten innan jag börjar att ta bort klädseln utefter långsidan.

25 Mar 2014